Waar woorden ophouden, begint muziek - Heinrich Heine

Zingen is mijn taal, een onbedwingbare passie voor klanken en muzikale vormen.

Dirigeren ligt in het verlengde daarvan, in de rol van leider en coach.

Delen is meer: samenwerken met collega's geeft energie, in een solo-recital met piano/harp, of in een groter ensemble zoals een koor.